26. august 2015

Quarry Life Award 2016: HeidelbergCement pokreće 3. ediciju međunarodnog istraživačkog takmičenja

HeidelbergCement po treći put inicira Quarry Life Award (Živi svijet kamenoloma), međunarodno naučno i obrazovno takmičenje u cilju pronalaženja novih ideja za konzervaciju i promociju biodiverziteta na kamenolomima. Ova jedinstvena staništa će ponovo biti otvorena za istraživanje. Zahvaljujući takmičenju za nagradu Quarry Life, mladi ljudi – učenici, studenti i istraživači – imaju priliku da daju istinsku ekološku i obrazovnu vrijednost eksploatacionim područjima.

“Naša kompanija se obavezala da promovira izvanrednu lokalnu floru i faunu u svojim kamenolomima širom svijeta,” kaže dr. Dr. Bernd Scheifele, glavni izvršni direktor HeidelbergCementa. “Vjerujemo da istraživački projekti i ideje mogu povećati znanje o biološkoj vrijednosti kamenoloma i na taj način doprinijeti dodatnoj zaštiti i promociji biodiverziteta. To je razlog zašto organiziramo takmičenje Quarry Life Award treći put zaredom.”

Takmičenje Quarry Life Award organizira se u više od 20 zemalja Evrope, Afrike, Centralne Azije i Azije-Okeanije. Studenti, učenici i naučnici kao i nevladine organizacije mogu učestvovati tako što će svoje prijedloge projekata prijaviti do 1.marta 2016. godine putem web stranice www.quarrylifeaward.com.  

U ovoj trećoj ediciji takmičari treba da predlože projekat koji se odnosi na jednu od sljedećih kategorija:

  • Istraživanje staništa i vrsta
  • Upravljanje biodiverzitetom
  • Obrazovanje i jačanje informiranosti
  • Izvan granica kamenoloma
  • Studentski/učenički projekat

Na osnovu aspekata inovativnosti, izvodljivosti, dodatne vrijednosti, uključenja interesnih strana i obrazovanja, pet najboljih projektnih ideja u svakoj zemlji biće odabrano na da uradi terensko istraživanje.

Od aprila do septembra 2016, svi odabrani projekti se simultano takmiče na državnom i međunarodnom nivou, i svaki od odabranih projekata će posebno ocijeniti nacionalni i međunarodni žiri. Najbolje ideje će biti nagrađene nacionalnim nagradama u iznosu od EUR 1.500, EUR 3.000 i EUR 5.000. Na međunarodnom nivou nagrade od EUR 10.000 dodijelit će se najboljim projektima u svakoj kategoriji, a Veliku nagradu u iznosu od EUR 30.000 dobit će sveukupno najbolji projekat. Pobjednici će biti objavljeni u jesen 2016.

Dodatne informacije dostupne su na: www.quarrylifeaward.com

Quarry Life Award u Bosni i Hercegovini

Nagrada Živi svijet kamenoloma mnogo je više od pukog iznošenja teorija– to je praktično provođenje lokalnih projekata. Tvornica cementa Kakanj, kao članica HeidelbergCement grupacije, organizuje takmičenje i dodjelu nagrada na nivou BiH. Za ovu priliku TCK otvara vrata svog kamenoloma "Ribnica" istraživačima, profesorima, studentima, učenicima i svima koji su zainteresovani za očuvanje biodiverziteta, da kroz svoje jedinstvene ideje pruže kamenolomu istinsku ekološku i obrazovnu vrijednost, sve u cilju zaštite i promocije biodiverziteta. Pobjedničke projekte sa ranijih takmičenja možete pogledati na ovom linku.

gđa Emina Dedić

Koordinator za komunikacije / Communications Coordinator
Tel: 
+387 (0)32 557 552
Faks: 
+387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

gdin Almir Bajtarević

Stručni saradnik za ISO standarde i zaštitu okoline
Tel: 
+387 (0)32 557 546
Faks: 
+387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina