CEM I 52,5 R - Cement za najzahtjevnije betone

Portland cement CEM I 52,5 R namijenjen je za pripremu najzahtjevnih betona visokih performansi za sve građevinske radove koji se izvode u propisanim uvjetima gradnje za najsloženije betonske objekte viših razreda čvrstoće (mostovi, tuneli, vijadukti, stanogradnja, izrada gotovih betonskih elemenata). Sadrži 95-100 % portland cementnog klinkera, do 5% sporednih dodatnih sastojaka i do 5% prirodnog gipsa kao regulatora vezivanja. Ova kombinacija klinkera i dodataka daje ovom cementu brži početak vezivanja, veću toplinu hidratacije, visoke rane čvrstoće kao i povećane finalne čvrstoće i otpornost. 

Karakteristike:

Karakteristične vrijednosti fizikalnih, mehaničkih i hemijskih svojstava za cement  CEM I 52,5 R i zahtjevi norme EN 197-1:

Fizikalna i mehanička svojstva:

   
  CEM I – 52,5 R Zahtjevi norme
Vrijeme početka vezivanja (min) 105 ≥45
Postojanost volumena (mm) 1,0 ≤10
Tlačna čvrstoća nakon 2 dana (MPa) 33 ≥30
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (MPa) 68 X ≥52,5
     

Hemijska svojstva:

   
SO3 (%) 2.64 ≤ 4,0
Cl (%) 0,01 ≤ 0,10

Kontrola kvaliteta:

Proces proizvodnje dio je integriranog sistema upravljanja certificiranog prema međunarodnim normama ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Uz redovnu internu kontrolu kvalitete proizvoda u svim fazama proizvodnje, neovisnu kontrolu provode i instituti IGH Split i GIT Tuzla.
Proizvod podliježe dokazivanju usklađenosti prema HR EN 197-1 / BAS EN 197-1.

Transport i skladištenje:   

  • Cement se isporučuje u rasutom stanju.  
  • Transportovati u prevoznim sredstvima koja štite cement od uticaja vlage.
  • Sredstva za transport u rasutom stanju prije punjenja cementom moraju biti očišćena od tvari koje mogu uticati na kvalitet cementa.
  • Rasuti cement skladištiti u očišćenim silosima koji štite cement od vanjskih uticaja.  

Rok upotrebe:   

Uz pravilan transport i skladištenje, cement upotrijebiti u roku 6 (šest) mjeseci od datuma otpreme.

Nurdin Salihbegović

Tehnički savjetnik

Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina