Tvornica cementa Kakanj d.d Kakanj utemeljena je 1978. godine. U julu 2000. godine, u okviru pilot projekta velike privatizacije, većinski udio u kakanjskoj cementari kupila je njemačka grupacija Heidelberg Materials, jedan od najvećih proizvođača građevinskih materijala na svijetu, koji zapošljava oko 51.000 ljudi na 3.000 lokacija u više od 50 zemalja svijeta. Od tog vremena Tvornica cementa Kakanj ide uzlaznom linijom i niže uspjeh za uspjehom. Proizvodna tehnologija se poboljšava iz godine u godinu, a standardi zaštite okoliša podižu na evropski nivo. 

Profil kompanije
Historija
Tvornica cementa Kakanj - film

Tvornica cementa Kakanj - promotivni video

Uprava TCK
Reference