Obaveze održivog razvoja 2030.

U HeidelbergCementovim Obavezama održivog razvoja 2030. definirane su ključne teme i temeljni principi buduće strategije održivog razvoja grupe. Kroz Obaveze održivog razvoja HeidelbergCement je također sebi postavio jasne ciljeve koje treba dostići do 2030. godine.

Driving Economic Strength and Innovation.

Poticati ekonomski napredak i inovacije

“Osigurat ćemo održivu profitabilnost kroz efektivno upravljanje svim procesima i resursima i kroz stalne inovacije na polju proizvoda i usluga. ”

Više informacija
 • Koristimo sve resurse na najefikasniji način i nastojimo zaraditi premiju na naše troškove kapitala.
 • Potrošit ćemo 80% našeg budžeta za istraživanje i razvoj proizvoda na razvoj održivijih proizvoda.
 • Aktivni smo u Savjetima za zelenu gradnju i sličnim organizacijama kako bi zajedno sa našim kupcima bili pokretač osmišljavanja održivih proizvoda.
SDG08.
SDG09.
SDG11.
Achieving Excellence in Occupational Health and Safety.

Postići izvrsnost u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu

“Posvećeni smo stalnom unapređenju uslova zdravlja i sigurnosti na radu za naše zaposlene, izvođače radova i treća lica.”
Više informacija
 • Broj fatalnih nesreća svest ćemo na nulu.
 • Broj povreda na radu s izgubljenim radnim vremenom svest ćemo na nulu.
 
SDG03.
SDG04.
Reducing our Environmental Footprint.

Smanjiti naš ekološki otisak

“Posvećeni smo ispunjenju našeg dijela globalne odgovornosti da zadržimo povećanje temeprature ispod 2°C, i nastavljamo smanjivati naš uticaj na zrak, zemlju i vodu.”
Više informacija


Emisije

 • Smanjit ćemo naš karbonski otisak za 30% u odnosu na 1990.
 • Smanjit ćemo emisije SOx i NOx koje nastaju proizvodnjom cementa za 40% i prašine za 80% u odnosu na 2008.
 • Trajno ćemo smanjivati sve ostale emisije u zrak na nivoe ispod prosječnih u cementnog industriji.

Voda

 • Cilj nam je smanjiti upotrebu vode na svim našim lokacijama onoliko koliko je ekonomski i tehnološki moguće.
 • Cilj nam je implementirati planove za upravljanje vodom na svim lokacijama smještenim u područjima siromašnim vodom i prikupiti te planove na nivou država članica radi stvaranja master plana za smanjenje upotrebe vode.
 • Na nivou Grupe, svi napori će biti kombinirani u globalni strateški plan smanjenja upotrebe vode.

Korištenje zemljišta

 • Na svim našim rudnim lokacijama radi se u skladu sa planom rekultivacije koji je napravljen uz saglasnost lokalnih vlasti i u skladu sa potrebama lokalnih zajednica.
 • Cilj nam je uvrstiti preporuke za poboljšanje biodiverziteta u svaki novi plan rekultivacije.
 • Želimo implementirati plan upravljanja biodiverzitetom na našim rudnim lokacijama koje su unutar ili su direktno povezane sa područjima zaštićene prirode.
 • Uz pomoć prirodi orijentiranih planova rekultivacije nastojimo postići pozitivan uticaj na vrijednost biodiverziteta na našim rudnim lokacijama.
SDG06.
SDG07.
SDG09.
SDG12.
SDG13.
SDG15.
Enabling the Circular Economy.

Omogućavati kružnu ekonomiju

“Čuvamo naše prirodne resurse tako što stalno povećavamo upotrebu alternativnih resursa kao zamjenu za prirodne sirovine.”
Više informacija
 • Stalno ćemo povećavati udio zamjenskih materijala za prirodne sirovine korištenjem nus proizvoda ili recikliranih materijala.
SDG08.
SDG11.
SDG12.
Being a Good Neighbour.

Biti dobar komšija

“Posvećeni smo podršci društvenom i ekonomskom razvoju naših komšijskih zajednica i osiguravamo transparetnu komunikaciju sa svim našim zainteresiranim stranama.”

Više informacija
 • Vodimo otvorenu i transparetnu komunikaciju o našim aktivnostima i radu.
 • Pomažemo da se poboljša nivo obrazovanja i uslovi življenja u zajednicama u okruženju.
 • Dajemo jedan sat volonterskog rada godišnje u zajednici za svakog zaposlenog na puno radno vrijeme.
SDG04.
SDG17.
Ensuring Compliance and Creating Transparency.

Osigurati poštivanje zakona i stvoriti transparentnost

“Poštujemo međunarodna ljudska prava, antikorupcijske i radne standarde, te proaktivno sarađujemo sa našim zainteresiranim stranama na otvoren i transparentan način.”

Više informacija
 • Osiguravamo poštivanje međunarodnih ljudskih prava, standarda antikorupcije i radnih standarda putem sistema interne kontrole i upravljanja rizikom kao što su interne revizije i dežurni telefon za zviždače.
 • Osiguravamo da se naši dobavljači pridržavaju našeg Kodeksa ponašanja za dobavljače.
 • Osiguravamo da svaku poziciju popunjava osoba koja ima najbolje kvalifikacija neovisno o spolu, porijeklu, vjerovanju i/ili orijentaciji.
SDG05.
SDG16.
SDG17.

Obaveze održivog razvoja 2030. zasnovane su i nastavljaju se na HeidelbergCementove Ambicije održivog razvoja 2020. Preuzimajući širi spektar odgovornosti u okviru upravljanja održivim razvojem, ove Obaveze će nas poticati da se do 2030. godine, a i poslije toga, stalno poboljšavamo dok doprinosimo izgradnji boljeg svijeta.

Ciljevi održivog razvoja - logo.

HeidelbergCement podržava UN ciljeve održivog razvoja

Naše Obaveze održivog razvoja 2030. uskladili smo sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda (the UN Sustainable Development Goals - SDGs) koje je propisala Generalna skupština Ujedinjenih naroda 2015. godine i koje su potpisale 193 države članice. Kroz SDG namjerava se iskorijeniti ekstremno siromaštvo, boriti protiv nepravde i zaštititi naša planeta putem 17 ciljeva postavljenih da se ispune do 2030.  Za HeidelbergCement podrška Ciljevima održivog razvoja znači ispunjenje našeg udjela u globalnoj odgovornosti suočavanja sa svjetskim najhitnijim društvenim, privrednim i okolišnim izazovima. 

https://sustainabledevelopment.un.org

Obaveze održivog razvoja 2030..

Obaveze održivog razvoja