Zehra Obralija  pridružila se timu Tvornice cementa Kakanj 1991. godine, na poziciji referenta za raspodjelu, da bi 1993. godine bila imenovana na dužnost rukovodioca finansijske službe. Na funkciju izvršnog direktora za finansijske i ekonomske poslove i člana Uprave Tvornice cementa Kakanj izabrana je 2000. godine.

Prije nego što se priključila Tvornici cementa Kakanj, Zehra Obralija je tokom 1991. godine obavljala dužnost direktora kompanije Gradis, a u periodu od 1986. do 1991. godine radila na poslovima referenta plana i analize te rukovodila finansijskom službom Zajednice stanovanja i komunalnih poslova RZ Kakanj.

Diplomu ekonomiste stekla je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. 

Zehra Obralija, izvršna direktorica za finansije i ekonomska pitanja