Cement je čvrst, otporan i dugotrajan materijal

Danas je cement jedan od najvažnijih građevinskih materijala. Bez cementa nema ni betona, bez kojeg ne bi bilo ni današnje civilizacije.

U ponudi imamo tipove cementa za sve vrste građevinskih radova, a kontinuirano radimo na pronalaženju i implementaciji boljih i ekološki prihvatljivih rješenja, kako u pogledu usluga tako i proizvoda. 

CEM IV/B – W 32,5 N
CEM III/A 42,5 N
CEM II/B-W 42,5N
CEM I 52,5 N

Prodaja cementa

Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Transport cementa

Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Terminal za otpremu cementa Sarajevo

Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj Halilovići bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Terminal za otpremu cementa Banja Luka

Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj Ložionička bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Terminal za otpremu cementa Mostar

Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj Bišće polje bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Terminal za otpremu cementa Bihać

Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj Pritoka bb
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina

Terminal za otpremu cementa Tešanj

Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj Tešanjka bb
74260 Tešanj
Bosna i Hercegovina

Terminal za otpremu cementa Posavina

Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
76273 Donji Žabar
Bosna i Hercegovina

Prodajna mreža

More info by clicking the pins