Fotografije za medije

36 Results

Radnik kamenoloma Ribnica

  • JPEG, 1.25 MB
Download

PJ Sarajevo - cement

  • JPEG, 1.12 MB
Download

Vreće cementa na traci

  • JPEG, 1.04 MB
Download

Vijadukt Lepenica-Suhodol

  • JPEG, 4.55 MB
Download

Cisterna - transport cementa

  • JPEG, 4.34 MB
Download

Cement

  • JPEG, 2.72 MB
Download

Vreće

  • JPEG, 2.88 MB
Download

Kontrola procesa

  • JPEG, 788.53 KB
Download

Branimir Muidža, generalni direktor

  • JPEG, 3.2 MB
Download

Uprava Tvornice cementa Kakanj

  • JPEG, 3.46 MB
Download
Fotografije za preuzimanje