Impressum

Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 32 /557-500
Fax:       +387 32 /557-600
Email:    kakanjcement@heidelbergcement.com

Tvornica cementa Kakanj je dioničko društvo osnovano po zakonima Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Kaknju. Registrovan je u Kantonalnom sudu u Zenici pod brojem U/I-2507/00.

Identifikacijski broj:    4218003250008
PDV broj:                    21800325000
Poreski broj:               05280019

Tvornica cementa Kakanj je vlasnik kompanije TBG BH d.o.o. Kakanj za proizvodnju betona, koja je registrovana i radi u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, te kompanija TBG Beton d.o.o. Zagreb i Dunav-Drava Cement d.o.o. Zagreb koje su registrovane i rade u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. 

Uprava:

Branimir Muidža, generalni direktor
Izudin Neimarlija, izvršni direktor za proizvodnju i tehnička pitanja
Zehra Obralija, izvršni direktor za finansijska i ekonomska pitanja

Nadzorni odbor:

Janos Szarkandy
Gerhard Hugo Hirth
Andreas Kern

Predsjedavajući Nadzornog odbora: Janos Szarkandy

Izdavač i urednik

Sadržaj objavljuje odjel Komunikacija Tvornice cementa Kakanj, Bosna i Hercegovina.
Molimo Vas da bilo kakve komentare ili zahtjeve vezane za ovaj website pošaljite na: webmaster.ba@heidelbergcement.com

Tehnička implementacija:

UEBERBIT GmbH
Rheinvorlandstraße 7
68159 Mannheim
Njemačka

Host server za ovaj website je lociran u Heidelbergu, Njemačka.


© Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj. Sva prava pridržana.