Kontakti u BiH

Sjedište Tvornice cementa Kakanj

Tel: 
+387 (0)32 557 500
Faks: 
+387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Prodaja cementa

Tel: 
+387 (0)32 557 526
Faks: 
+387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Otprema cementa

Tel: 
+387 (0)32 557 527
Faks: 
+387 (0)32 557 602
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Transport cementa

Tel: 
+387 (0)32 557 568
Mob: 
+387 (0)61 104 809
Faks: 
+387 (0) 32 557 602
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Tehnička podrška za cement

Tel: 
+387 (0)32 557 525
Faks: 
+387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Terminal za otpremu cementa Sarajevo

Tel: 
+387 (0)33 767 340
Faks: 
+387 (0)33 767 341
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Halilovići bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Terminal za otpremu cementa Banja Luka

Tel: 
+387 (0)51 345 175
Mob: 
+387 (0)65 881 906
Faks: 
+387 (0)51 345 175
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Ložionička bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Marketing i komunikacije

Tel: 
Tel +387 (0)32 557 552
Faks: 
Fax +387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Odnosi sa dioničarima

Tel: 
+387 (0)32 557 538
Faks: 
+387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Kadrovska služba

Tel: 
Tel +387 (0)32 557 567
Faks: 
Fax +387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Odjel nabavke

Tel: 
+387 (0)32 557 530
Faks: 
+387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Kamenolom "Ribnica"

Tel: 
+ 387 32 552 290
Faks: 
+ 387 32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Ribnica bb
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Betonara Sarajevo Doglodi

Tel: 
+387 (0)33 764 390
Faks: 
+387 (0)33 764 392
TBG BH d.o.o. Kakanj
Doglodi bb Ilidža
71210 Ilidža
Bosna i Hercegovina

Betonara Banja Luka

Tel: 
+387 (0)51 345 170
Faks: 
+387 (0)51 345 172
TBG BH d.o.o. Kakanj
Ložionička bb
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Betonara Lukavac

Tel: 
+387 (0)35 550 550
Faks: 
+387 (0)35 550 552
TBG BH d.o.o. Kakanj
Magistralni put bb
75250 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Betonara Drivuša

Tel: 
+387 (0)32 203 020
Faks: 
+387 (0)32 203 021
TBG BH d.o.o. Kakanj
Visočka 52
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina