Smanjenje emisija prašine

Od početka modernizacije Tvornice cementa Kakanj, koja je počela krajem 2000. godine, posebnu pažnju posvetili smo projektima unapređenja zaštite okoliša, prvenstveno eliminacije emisija prašine. U daljem tekstu možete pročitati o najvećim projektima koje smo proveli i koje provodimo po pitanju otprašivanja.

Sistem otprašivanja peći i hladnjaka

Sistem otprašivanja bio je najveći pojedinačni projekat u koji je uloženo oko 9 milliona EUR-a, a realizovan je 2002. godine. Vrećasti otprašivač je najmodernija dostupna tehnologija i ima mnogo bolje rezultate otprašivanja od starog elektrofiltera. Instalacija novog vrećastog otprašivača i ventilatora na izmjenjivaču toplote također je rezultirala smanjenjem emisija. Najznačajnije je da je ovaj novi sistem otprašivanja dramatično smanjio emisije prašine za 96 procenata u poređenju sa nivoima prije modernizacije.

Detaljnije objašnjeno, sistem otprašivanja prošao je kroz kompleksan niz promjena. Otpadni vrući zrak iz hladnjaka sada se prenosi do izmjenjivača toplote gdje se miješa sa otpadnim vrućim zrakom koji dolazi direktno iz peći ili mlina sirovine. Druga opcija koju ima ovaj sistem je da se otpadni zrak iz hladnjaka šalje nazad u mlin sirovine. Sa tačke miješanja, pomiješani zrak se šalje u novi filter prije nego što se ispusti u atmosferu. Prednosti ovog sistema su trostruke. Izbjegnut je jedan izvor prašine, efikasnost sistema je veća, a recikliranjem vrućeg zraka smanjila se potrošnja tehnološkog goriva.

Proces korištenja kompletnog otpadnog gasa iz hladnjaka u druge svrhe i otprašivanje miješanog gasa u zajedničkom filteru najbolja je dostupna tehnologija.

Vrećasti otprašivač.
Modernizacija sistema izuzimanja i otprašivanja silosa klinkera

S obzirom da raniji sistem izuzimanja klinkera iz silosa sa roto izuzimačem nije davao zadovoljavajuće rezultate, pristupilo se rekonstrukciji koja je obuhvatala sljedeće aktivnosti:

  • izrada otvora za gravitaciono pražnjenje (8 otvora u svakom silosu)
  • nabavka i ugradnja šibera za doziranje klinkera na trakasti transporter
  • rermont postojećih otprašivača
  • izrada revizionog otvora na bočnoj stani silosa za ulazak utovarivača i kamiona
  • instalacija novih koševa za ispust i usmjeravanje materijala na transporter
  • blindiranje ranijih otvora za izuzimanje klinkera
  • roto izuzimač će se korititi samo za izuzimane klinkera sa vanjske deponije.

Projekat je u potpunosti realizovan i pokazao očekivane efekte poboljšanja, pa je sada moguće nesmetano ulaziti u silose klinkera i održavati postrojenja u radnoj kondiciji, te je moguće vršiti svakodnevnu vizuelnu kontrolu rada postrojenja, što ranije nije bilo moguće. Također se dobio prostor za skladištenje dodatnih 10.000 tona klinkera u silosima što je ranije bio tkz. mrtvi prostor u silosima. Vrijednost ovog projekta je 1 milion BAM (više od 511.000 EUR).

Izgradnja novog silosa klinkera

Novi silos klinkera jedna je od najvećih i s više aspekata najznačajnijih investicija u posljednjih nekoliko godina. Nakon puštanja u rad ovog silosa s pratećim postrojenjima prestaje daljnja potreba za vanjskom deponijom klinkera, koja je bila najveći imisioni izvor prašine u Tvornici cementa Kakanj. Na ovaj način zaokružuje se ukupan sistem za eliminaciju izvora prašine u cijelom krugu TCK-a.

Projekat je uključio konstrukciju silosa klinkera kapaciteta 70.000 tona, te transportni sistem od postojećih silosa klinkera do novog silosa, transportni sistem od silosa klinkera do dozirne vage, i sisteme otprašivanja za sve trasnportere. Silos je pušten u rad 2012. godine, a vrijednost projekta je 14 million BAM (7.2 miliona EUR). 

Novi silos klinkera.

Emisije prašine po godinama

Emisije prašine do 2013..