Emisije u zrak

Ne postoje cementare koje nemaju emisija, ali sa modernom filterskom tehnologijom, inovativnim procesima i procesima u koje je integrisana zaštita okoliša, u mogućnosti smo značajno smanjiti negativni uticaj na ljude i okoliš.

Naš cilj: stalno poboljšanje

Naš cilj je da kontinuirano smanjujemo sve vrste emisija. Zbog toga radimo na stalnoj optimizaciji proizvodnih procesa. Redovno radimo modernizaciju svojih postrojenja kako bi emisije sveli na minimum.

Osnovne vrste emisija u zrak karakteristične za cementnu industriju su: prašina, sumporni oksidi (SOx), azotni oksidi (NOx) i ugljen dioksid (CO2), a nastaju kao direktna posljedica sagorijevanja fosilnih goriva (ugalj, mazut, plin i sl.).

Kad su u pitanju mjerenja, Tvornica cementa Kakanj već dugi niz godina ima uređaj za kontinuirano mjerenje emisija prašine, a odnedavno ima i uređaj za kontinuirano mjerenje ostalih vrsta emisija.

Izvještaji o emisijama se šalju na mnogo adresa. Osim nadzornih autoriteta u HeidelbergCementu, izvještaji se šalju i Agenciji za privatizaciju, nadležnom Federalnom i Kantonalnom ministarstvu, Federalnim i Kantonalnim inspekcijskim organima, te nadležnim općinskim organima, a određeni izvještaji se šalju i Federalnom hidrometeorološkom Zavodu. Konačno, određeni izvještaji se dostavljaju i certifikacijskom organu.

Emisije prašine

Danas, nakon modernizacije, emisije prašine sa glavnog dimanjaka Tvornice cementa Kakanj su ispod 50 mg/m3 i ispod nivoa dozvoljenih zakonom. Smanjivanje emisija prašine nastavlja se kroz investicije u nove tehnologije. Više o projektima smanjenja emisija prašine možete pročitati ovdje.

Sistem za kontinuirani monitoring emisija

U Tvornici cementa Kakanj u februaru 2014. godine je završen još jedan projekat namijenjen poboljšanju zaštite okoliša. Radi se o projektu uspostavljanja sistema za kontinuirani monitoring emisija. 

Kontinuirani monitoring svih emisija iz glavnog dimnjaka rotacione peći (prašina, NOx, SO2, CO) obaveza je iz okolinske dozvole. Istovremeno, to je jedan od osnovnih preduvjeta za početak primjene alternativnih goriva u TCK-u.

Zahvaljujući ovom projektu, uveliko je olakšano redovno godišnje izvještavanje Federalnog ministarstva okoliša i turizma (PRTR – Pollutant Release and Transfer Register), kao i upravljanje samim tehnološkim procesom, a sve emisije u zrak se kontinuirano kontroliraju.

CO2 emisije

Tvornica cementa Kakanj, kao članica Heidelberg cement grupacije, koja je opet preko CSI član WBCSD, obavezna je da kvartalno, polugodišnje i godišnje izvještava autoritete u HeidelbergCementu o ukupnim i specifičnim emisijama CO2. Podaci o ovim emisijama se izračunavaju na osnovu ulaznih podataka o potrošnji svih goriva koji se koriste u TCK i to: uglja - kao osnovnog goriva za tehnološki proces, plina i mazuta - kao pomoćnih goriva za podršku tehnološkom procesu i zagrijavanje prostorije, te benzina i dizel goriva - koji se koriste u našim motornim vozilima i građevinskim mašinama. Zatim na osnovu podataka o utrošku električne energije (za koju je u TE Kakanj takođe trebalo spaljivati ugalj), te sirovina i dodataka za proizvodnju cementa (za koje je takođe trebalo trošiti određena goriva). 

gdin Almir Bajtarević

Stručni saradnik za ISO standarde i zaštitu okoline
Tel: 
+387 (0)32 557 546
Faks: 
+387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina