Naša misija

Kultura naše kompanije i naše osnovne vrijednosti zasnivaju se na našoj Korporacijskoj misiji.

 • Gradimo na tri stuba održivog razvoja: ekonomiji, ekologiji i društvenoj odgovornosti.
 • Naši ekonomski ciljevi su da kontinuirano povećavamo svoju zaradu kroz racionalizaciju troškova i dugoročni, profitu orijentirani rast.
 • Nastojimo održavati dugoročne odnose sa kupcima zasnovane na pouzdanju i integritetu.
 • Za naš uspjeh zaslužni su sposobni, odani zaposlenici i izvrstan rukovodni tim.
 • Zaštita klime i očuvanje prirodnih resursa su prioritetni u našim ciljevima zaštite okoliša.
 • Naša politika informiranja je da omogućimo otvorenu komunikaciju. Pružamo informacije na odgovoran i vjerodostojan način. 
 • Naša međusobna saradnja je protkana aktivnom i otvorenom komunikacijom.
 

Principi rukovođenja

Zasnovano na našoj Korporacijskoj misiji, sačinili smo Principe rukovođenja HeidelbergCementa koji nam pomažu da izgradimo zajedničku kulturu upravljanja i rukovođenja.

Apsolutni prioritet dat je sveobuhvatnoj efikasnosti i održivoj profitabilnosti, dok je akcenat na klijentima i profitu okrenutom rastu.

Imajući to u vidu, najveću važnost pridaje se savjesnom trošenju i visoko efikasnim strukturama i procesima, kao i brzoj i dosljednoj implementaciji. Kako bi postigli zadate ciljeve, oslanjamo se na odane i stručne zaposlenike i na izvrstan rukovodni tim. Ubijeđeni smo da će korporacijska kultura, koja je primarno zasnovana na partnerstvu sa zaposlenicima, donijeti dugoročni uspjeh HeidelbergCementu.

 • Partnerstvo | "Povjerenje i pravednost"
 • Učinak i usmjerenost prema rezultatima | "Kultura velikog učinka i rezultata"
 • Usmjerenost prema klijentima | "Najveća moguća dobrobit za klijenta"
 • Održivi razvoj | "Preuzimanje odgovornosti"
 • Profesionalna, društvena i rukovodstvena odgovornost | "Odgovornost kao faktor uspjeha"
 • Uzor | "Budimo primjer"
 • Komunikacija i informacije | "Stvaranje transparentnosti"
 • Predanost | "Inspirisati sebe i druge"
 • Usavršavanje zaposlenih | "Izazov i podrška"
 • Ocjena i povratne informacije | "Pravo zaposlenih na povratne informacije"