Historija

1974.

Počinje izgradnja cementare u Kaknju. Investitor je GIK "Hidrogradnja" Sarajevo. U radovima učestvuje preko 1500 radnika iz preko 50 preduzeća iz čitave bivše Jugoslavije i nekoliko stranih kompanija - "Uzinaexport" iz Rumunije, te "Pfister", "Claudius Peters" i "PHB" iz Njemačke.

1978.

Izgradnja cementare završena 30. juna. Počinju detaljna ispitivanja rada postrojenja koja traju sve do 15. decembra kada je Tvornica cementa Kakanj svečano puštena u rad. Do izgradnje ove tvornice potrebe Bosne i Hercegovine za cementom podmirivane su iz udaljenih cementara i iz uvoza. Izgradnjom cementare u Kaknju ostvarene su velike uštede, smanjeni su transportni troškovi u Bosni i Hercegovini, a u značajnoj mjeri i odliv deviznih sredstava za cement. Ostvarena je i sigurnost u snabdijevanju tržišta cementom odličnog kvaliteta. 

1979-1990.

Narednih godina Tvornica cementa Kakanj kontinuirano poboljšava rezultate proizvodnje i poslovanja. Količina proizvedenog cementa 1979. godine iznosila je 331.000 tona cementa, da bi 1984. godine porasla na 512.000 tona cementa. Rekordna proizvodnja zabilježena je 1989. godine u iznosu od 553.000 tona. U ovom razdoblju kakanjski cement je ugrađen u najveće privredne i infrastrukturne objekte u državi hidroelektrane "Bočac", "Salakovac", "Mostar", i "Višegrad", kao i u sportske objekte Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu ZOI 84, te mnoge druge poslovne i stambene objekte. 

1990.

Na referendumu održanom 20. septembra, većina radnika Tvornice cementa Kakanj glasala je za izdvajanje Tvornice cementa Kakanj iz sistema GIK "Hidrogradnja" Sarajevo.

1991.

Od ove godine Tvornica cementa Kakanj djeluje kao samostalno dioničarsko preduzeće.

1992-1995. 

Proizvodnja se odvijala i tokom rata, ali je zbog ratnih dejstava i nedostatka osnovnog tehnološkog goriva, bila veoma ograničena. U ovom periodu kakanjski cement je bio veooma značajan za saniranje ratom oštećenih privrednih i stambenih objekata. 

1996-1997.

Nakon rata tvornica se vrlo brzo oporavlja. U ovom periodu urađena je rekonstrukcija tvornice u vrijednosti 300 miliona njemačkih maraka. 

1998-1999. 

U ovom periodu izvršena je revizija vlasničke strukture i pripreme za privatizaciju.

2000.

Kroz pilot-projekt velike privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine većinski dio Tvornice cementa Kakanj na međunarodnom tenderu kupila njemačka kompanija “HeidelbergCement”. Ugovor o kupoprodaji između Agencije za privatizaciju i “HeidelbergCementa” potpisan 21. jula 2000. godine. Tako je Tvornica cementa Kakanj postala članicom jednog od najvećih svjetskih proizvođača građevinskog materijala –“HeidelbergCement Grupacije”. 

2000-2002.

Tokom prve faze modernizacije koja je trajala 24 mjeseca u tvornicu je investirano 12 miliona EUR. Najveća pažnja posvećena je zaštiti okoliša, tako da je u prvoj fazi modernizacije, koja je završena u julu 2002. godine u zaštitu okoliša uloženo oko 9 milliona EUR. Stari elektro-filter zamijenjen je novim vrećastim otprašivačem čija je efikasnost otprašivanja značajno bolja. Dovoljno govori činjenica da su emisije prašine smanjene za preko 90%. Današnje emisije su manje od onih dozvoljenih evropskim standardima i ne prelaze 10 mg/m3. 

Ulaže se i u povezane djelatnosti. Tvornica cementa Kakanj osniva kćerku kompaniju TBG BH, čija je glavna djelatnost proizvodnja, isporuka i ugradnja gotovih betona. 

2003.

Investicije su nastavljene, pa je u aprilu 2003. godine pušten u rad novi mlin uglja. Vrijednost ove investicije je 10 miliona EUR-a. Počeo je i projekat otvaranja novog kamenoloma. Otvorena nova betonara u Sarajevu sa najsavremenijom opremom za proizvodnju betona i vlastitom laboratorijom za kontrolu kvaliteta i receptura.

Nakon jednogodišnjeg rada na razvoju sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, Tvornica cementa Kakanj ispunila je i posljednji uslov za dobijanje certifikata ISO 9001:2000 za kvalitet proizvoda i ISO 14001:1996 za kvalitetno upravljanje zaštitom okoliša.

Juna 2003, javnim tenderom HeidelbergCement Group otkupio dodatnih 2.105.638 dionica što predstavlja 22.22% ukupnog kapitala. HeidelbergCement je na ovaj način povećao svoj udio u tvornici na 73,94%.

2004.

Pušten u pogon terminal za pakovanje i otpremu cementa u Sarajevu čime je sarajevskoj regiji omogućena brža isporuka cementa. Intenzivno se ulaže i radi na pripremama za otvaranje novog kamenoloma. Ostvarena rekordna proizvodnja i prodaja cementa od 613.000 tona. 

2005.

Okončan je jedan od najvećih investicijskih projekata Tvornice cementa Kakanj - otvaranje novog kamenoloma, čime su osigurane sirovine za rad cementare u narednih 30 godine.

Tvornica cementa Kakanj zajedno sa svojom kćerkom kompanijom TBG BH organizuje prvo poslijeratno savjetovanje o betonu pod nazivom "Dani betona 2005". Izlagači na konferenciji su iz cijelog regiona, uključujući i stručnjake HeidelbergCementa iz Poljske i Mađaraske. Teme izlaganja su raznovrsne, a između ostalog uključuju i prezentacije o izgradnji betonskih saobraćajnica, evropskim normama za proizvodnju cementa i betona, hemijskim dodacima za beton, kontrolu kvaliteta, te mnoge druge interesantne teme.

U organizaciji Tvornice cementa Kakanj i HeidelbergCement grupacije održana prezentacija za predstavnike vlasti i medija povodom pet godina uspješne privatizacije kakanjske cementare. Najznačajniji rezultati ulaganja u Tvornicu cementa Kakanj su: povećanje kapaciteta za 10%, smanjenje emisija prašine za 99%, visok stepen zaštite okoliša i životne sredine (ISO 14001), smanjenje gubitka energije, poboljšanje kvaliteta (ISO 9001), više od 45% dobavljača su bh. kompanije. Od 2000. godine uloženo je oko 64 miliona KM.

2006.

Postignuta rekordna proizvodnja i prodaja cementa od 630.000 tona cementa. Tvornica cementa Kakanj vlasnik je još jednog prestižnog certifikata: OHSAS 18001:1999 sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu. Primarna drobilica zamijenjena je novom čime je smanjeno vrijeme rada drobilice za 50% te urađena dodatna izolacija od buke. U depo hali sirovine ugrađeni su uređaji za oprašivanje maglom čime je u depo hali smanjena emisija prašine za 70%. Izgrađena je i otvorena nova betonara u Banjaluci, koja djeluje u okviru kćerke kompanije TBG BH. HeidelbergCement dodatnim otkupom dionica povećava svoje učešće u Tvornici cementa Kakanj na 85,94%. 

2007.

Ostvaren je novi rekord u proizvodnji i prodaji od 707.000 tona cementa. Završen je i projekat modernizacije transporta klinkera u silose, čija je vrijednost nešto više od pola miliona KM. U ovoj godini uspješno je proveden i projekat ugradnje skupljača ulja, čime je spriječena svaka mogućnost eventualnog oticanja otpadnih ulja, masti i sličnih materija u kanalizacioni sistem, a poslije u rijeku Bosnu. Mjerenje temperature plašta peći je još jedan projekat automatizacije, započet u 2006. godini. Ugrađeni su skeneri za kontinuirano mjerenje temperature, na mjestima gdje se to do sada moralo raditi ručno, pa se sada visina temperature može čitati direktno iz centralne komande. HeidelbergCement dodatnim otkupom dionica povećava svoje učešće u Tvornici cementa Kakanj na 91,154%. 

2008.

Ostvareni najbolji rezultati u istoriji rada i postojanja Tvornice cementa Kakanj: proizvedeno i na tržište plasirano 770.000 tona cementa. Započet je projekat izgradnje zatvorenog cirkulacionog sistema tehnološke vode u iznosu od više od preko 1 milion KM, koji će biti završen u prvoj polovini 2009 godine.

2009.

U prvoj polovini 2009. godine realiziran je projekat izgradnje zatvorenoga cirkulacionog sistema tehnološke vode, vrijedan više od milion KM, što je do sada najznačajniji projekat u zaštiti i poboljšanju kvaliteta voda. Primarni cilj projekta je smanjiti utrošak vode neophodne za hlađenje postrojenja, odnosno smanjiti količinu zahvata vode iz rijeke Bosne, čime se eliminiraju negativni efekti vodostaja rijeke (mulj koji se taloži na stjenkama postrojenja). Zatvoreni sistem snabdijevanja tehnološkom vodom podrazumijeva cirkulaciju iste vode u kružnom toku u postrojenjima, a zahvat vode se obavlja samo da bi se nadoknadili gubici uzrokovani isparavanjem. 

U okviru nastavka projekta smanjenja emisija buke, zamijenjeni su motori i reduktori na mlinovima cementa, što je investicija vrijedna četiri miliona KM.

Ekonomska kriza utiče posebno na građevinski sektor što dovodi do smanjenja proizvodnje i prihoda.

2010.

Tokom 2010. godine završen je i projekat modernizacije pakovanja cementa u Poslovnoj jedinici Sarajevo. Stari ručni sistem zamijenjen je novim automatskim, koji uključuje mašinu za pakovanje, paletizator i uređaj stretch hood foliju. Vrijednost ovog projekta je 1,9 miliona KM.

Počinje izgradnja novog silosa klinkera u cilju eliminiranja sekundarnih emisija prašine. 

U 2010. godini Tvornica cementa Kakanj kupila je 100-postotni udio kapitala TBG Beton Zagreb čime započinje širenje na strana tržišta, jača konkurentnost u regiji, te povećava obim prodaje. 

TBG BH investira u novu mobilnu betonaru što omogućava učešće na svim većim projektima u BiH. 

Deset godina nakon privatizacije ulaganja HeidelbergCementa u BiH iznose više od 160 miliona KM što je za 60 procenata više od privatizacijske obaveze. 

2011-2014.

Ulaganja se nastavljaju bez obzira na ekonomsku krizu i smanjen obim proizvodnje i prihoda. 

Završetkom gradnje taložnika oborinskih voda s koalescentnim filterom i separatorom ulja i masnoća, uz rekonstrukciju odvodnog cjevovoda do prirodnog recipijenta, kompletiraju se aktivnosti koje negativni uticaj Tvornice cementa Kakanj na prirodno stanište rijeke Bosne svode praktično na zanemariv minimum. Kako je tretman tehnoloških voda ranije riješen recirkulacijskim sistemom, a sanitarno-fekalnih sistemom za prečišćavanje „Putox“, izgradnjom navedenog sistema za oborinske vode definitivno se rješava problem svih otpadnih voda iz TCK-a.

Internacionalna liga humanista je u 2012. godini dodijelila Tvornici cementa Kakanj „Zlatnu eko plaketu“ za unapređenje poslovanja u pogledu brige prema radnicima i zaštite okoliša.

U junu 2013. godine Skupština dioničara usvaja odluku o investiranju od 20 miliona KM u narednih pet godina.

Počinje automatizacija mlinova cementa, projekat vrijedan 3 miliona KM kojim će se zamijeniti dotrajala oprema i zastarjela tehnologija, a čiji je završetak planiran tokom 2015. godine.

2013. TBG BH d.o.o. za proizvodnju i distribuciju betona postiže rekordne rezultate - 203.000 m3 betona!

2014. godine pušten je u rad sistem za kontinuirani monitoring emisija što omogućava stalno mjerenje svih emisija iz glavnog dimanjaka.

Tvornica cementa Kakanj je danas proizvođač svjetske klase. Dosadašnjim investicijama i onim koje će tek uslijediti osigurana je svijetla budućnost za tvornicu i njene radnike, kao i izvanredna paleta građevinskih materijala vrhunske kvalitete za kupce, i konačno čisto i zdravo okruženje za stanovnike Kaknja.