Kodeks poslovnog ponašanja

Globalizacijski proces u HeidelbergCementu – kojeg su obilježili ubrzani rast i geografska ekspanzija – zahtijevao je integraciju mnogo različitih kultura. Da bi bili uspješni kao Grupacija neophodno je da imamo zajedničke vrijednosti. U našoj Korporacijskoj misiji postavljeni su opšti principi poslovne kulture naše kompanije i naše osnovne vrijednosti. Usvajanjem Principa rukovođenja u čitavoj Grupaciji, sagradili smo temelje za zajedničku kulturu upravljanja.

Kako bi se ispunila ambicija naše kompanije za postizanjem operativne savršenosti i primarne pozicije u ligi šampiona, neophodni su temelji sazdani od zakonitog i etičkog ponašanja. Kodeks poslovnog ponašanja opisuje naše vrednovanje visokih etičkih i zakonskih standarda u svim našim poslovnim aktivnostima, počevši od strateškog planiranja do svakodnevnih procedura u svim državama u kojima poslujemo.

Svi zaposlenici HeidelbergCementa moraju poštivati Kodeks poslovnog ponašanja ne samo slovom nego i duhom. Rukovodioci imaju dodatnu odgovornost njegovanja kulture u kojoj je poštivanje politike HeidelbergCementa i važećih zakona u centru poslovnih aktivnosti. Živjeti prema visokim etičkim i zakonskim standardima u svim našim poslovnim aktivnostima od osnovnog je značaja za budući uspjeh HeidelbergCementa i njegovih zaposlenika. 

Preuzmite