Quarry Life Award / Živi svijet kamenoloma

Quarry Life Award ili Živi svijet kamenoloma je takmičenje u organizaciji HeidelbergCement grupacije i njenih kompanija u više od 20 zemalja namijenjeno istraživačima, naučnicima, učenicima, organizacijama i svima onima koji žele unaprijediti zaštitu biodiverziteta. Konkurs pruža jedinstvenu priliku da se kroz projektne ideje okruženju kamenoloma doda istinska ekološka i obrazovna vrijednost, a u cilju zaštite i promocije biodiverziteta kamenoloma.  

Prvi konkurs objavljen je u septembru 2011. godine, a takmičenje se odvija u ciklusu od dvije godine. Svi zainteresovani svoje projektne ideje predaju do naznačenog roka, nakon čega nacionalni žiri u svakoj državi bira pet najboljih projekata koji mogu nastaviti terenska istraživanja direktno u kamenolomu i koji se bore za prve tri nagrade u državi u kojoj su se prijavili na konkurs i za međunarodne nagrade koje dodjeljuje HeidelbergCement Grupacija.

„Nagrada Živi svijet kamenoloma,“ kaže dr. Bernd Scheifele, glavni izvršni direktor HeidelbergCementa, „predstavlja izvanrednu priliku da pokažemo našim interesnim grupama, kao što su organi uprave, lokalne zajednice, ekološke grupe i poslovni partneri, da je HeidelbergCement pionir po pitanju upravljanja biodiverzitetom. Kamenolomi su idealna mjesta na kojima naučnici i mladi ljudi mogu istraživati prirodu i na taj način proširiti svoje znanje – a i naše. Promovisanje njihovih radova kroz naše takmičenje obostrano je važno i za istraživače i za naše poslovnice u različitim državama.“

Živi svijet kamenoloma u BiH

Nagrada Živi svijet kamenoloma mnogo je više od pukog teoretisanja – to je praktično provođenje lokalnih projekata. Tvornica cementa Kakanj, kao članica HeidelbergCement grupacije, organizuje takmičenje i dodjelu nagrada na nivou BiH. Za ovu priliku TCK otvara vrata svog kamenoloma "Ribnica" istraživačima, profesorima, studentima, učenicima i svima koji su zainteresovani za očuvanje biodiverziteta, da kroz svoje jedinstvene ideje pruže kamenolomu istinsku ekološku i obrazovnu vrijednost, sve u cilju zaštite i promocije biodiverziteta.  

gdin Almir Bajtarević

Stručni saradnik za ISO standarde i zaštitu okoline
Tel: 
+387 (0)32 557 546
Faks: 
+387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

gđa Emina Dedić

Koordinator za komunikacije / Communications Coordinator
Tel: 
+387 (0)32 557 552
Faks: 
+387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Video prezentacija o QLA projektima u BiH 2013/2014.

 

Video prezentacija o QLA projektima u BiH 2011/2012.

Preuzmite