Dioničari

Obavijesti za dioničare

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

gdin Sead Kovačević

Pravnik za sudske sporove i normativu / Sekretar društva
Tel: 
+387 (0)32 557 538
Faks: 
+387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina