Informacije za dobavljače

Kodeks ponašanja za dobavljače

Tvornica cementa Kakanj, d.d. Kakanj i TBG BH d.o.o. Kakanj, članice Heidelbergcement Grupacije, u skladu sa novim zahtjevima Grupacije uveli su "Kodeks ponašanja za dobavljače" i "Standardne uslove nabavke".

Kroz Kodeks ponašanja za dobavljače, koji se zasniva na Kodeksu poslovnog ponašanja HeidelbergCementa, tražimo da se u našem lancu nabavke poštuju međunarodni standard društvene odgovornosti SA 8000 i okolinski standard ISO 14001, kao i principi Međunarodne organizacije rada.

Ovaj '' Kodeks ponašanja za dobavljače'' temelj je za sve ugovorne odnose i tretira radne uslove, standard zaštite okoliša, te poslovnu etiku. 

Standardni uslovi nabavke

"Standardni uslovi nabavke" obuhvataju poslovne aspekte saradnje Tvornica cementa Kakanj, d.d. Kakanj i TBG BH d,o,o, Kakanj sa dobavljačima, od plaćanja i isporuke materijala/usluga do garancije i više sile.

gdin Armin Hadžić

Rukovodilac odjela nabavke
Tel: 
+387 (0)32 557 531
Faks: 
+387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

gdin Samir Karić

Referent za nabavku stalnih sredstava i investicije
Tel: 
+387 (0)32 557 530
Faks: 
+387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

gđa Jasna Begovac

Referent za nabavku usluga i održavanja
Tel: 
+387 (0)32 557 630
Faks: 
+387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

gdin Elvedin Alajbegović

Referent za nabavku rezervnih dijelova i potrošnog materijala
Tel: 
+387 (0)32 557 529
Faks: 
+387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

gđa Ana Iljkić

Referent za nabavku sirovina i kancelarijskog materijala
Tel: 
+387 (0)32 557 556
Faks: 
+387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina