U skladu s stazom 1,5°: SBTi potvrđuje ciljeve Heidelberg Materialsa za vodeće smanjenje CO₂ u industriji

  • Inicijativa Science Based Targets (Znanstveno utemeljeni ciljevi) potvrdila je ciljeve Heidelberg Materialsa za smanjenja ugljika do 2030. pod novim okvirom do 1,5°C
  • Heidelberg Materials obavezuje se na pojedinačne ciljeve opsega 1 i 2, kao i cilj opsega 3 za 2030., u odnosu na baznu godinu 2020.
  • CCUS (hvatanje, upotreba i skladištenje ugljika) i cirkularnost ključne su poluge kompanije za postizanje vodećih ciljeva smanjenja CO₂ u industriji

Inicijativa Science Based Targets (SBTi) potvrdila je ciljeve Heidelberg Materialsa za smanjenja ugljika do 2030. pod novim okvirom do 1,5°C. Nakon temeljite procedure validacije, postignuće kratkoročnog cilja kompanije uspješno je procijenjeno prema strogim kriterijima SBTi-ja: Heidelberg Materials se obvezuje smanjiti bruto emisije stakleničkih plinova iz opsega 1 i 2 za 26,7% po toni cementnog materijala do 2030. u odnosu na baznu 2020. godinu. U okviru ovog cilja, Heidelberg Materials obavezuje se smanjiti bruto emisije stakleničkih plinova opsega 1 za 24% po toni cementnog materijala i emisije stakleničkih plinova opsega 2 za 65% po toni cementnog materijala unutar istog vremenskog okvira. Kompanija također dodaje cilj opsega 3 svojim u industriji vodećim ciljevima smanjenja opsega 1 i 2 kako bi smanjila apsolutne emisije stakleničkih plinova iz kupljene robe i usluga* za 25% unutar istog vremenskog okvira. Ove su obaveze u skladu s prethodno objavljenim ciljem Heidelberg Materialsa o smanjenju specifične neto emisije CO₂ na 400 kg po toni cementnog materijala do 2030., što je jednako smanjenju od 47% u usporedbi s razinama iz 1990. godine.

„Zaštita klime i smanjenje emisija CO₂ presudni su zadaci našeg vremena, a energetski intenzivne industrije imaju posebnu odgovornost u tom smislu“, rekao je dr. Dominik von Achten, predsjednik Upravnog odbora. „U Heidelberg Materialsu, mi se žurno i s velikom predanošću bavimo ovim zadacima.“

„Kao što je vidljivo u našim ažuriranim Obvezama održivosti 2030., klimatske akcije ključni su element strategije održivosti kompanije Heidelberg Materials“, dodala je dr. Nicola Kimm, direktorica održivosti i članica Upravnog odbora. „SBTi validacija pokazuje da naš plan održivosti ne uključuje samo najambiciozniji cilj smanjenja u cementnoj industriji – već i realan, mjerljiv plan u skladu sa scenarijem od 1,5°C. Slijedimo jasan, znanstveno utemeljen pristup, smanjujući naš ugljični otisak pomoću instrumenata kao što su inovacije proizvoda i procesa i CCUS na industrijskoj razini. Zatvaranjem ugljičnih i materijalnih petlji predvodit ćemo održivu transformaciju našeg sektora.”

Heidelberg Materials aktivno je pridonio razvoju novog okvira za 1,5°C i bio je prva kompanija u sektoru cementa čije je tadašnje ciljeve potvrdio SBTi 2019. SBTi procjenjuje i potvrđuje korporativne ciljeve smanjenja emisija u skladu s najnovijim znanstvenim spoznajama o klimi. Smjernice za cement prvi su svjetski okvir za kompanije u sektoru cementa za postavljanje kratkoročnih i dugoročnih znanstveno utemeljenih ciljeva u skladu s ciljem Pariškog sporazuma da se ograniči porast globalne temperature na 1,5 °C iznad predindustrijskih razina.

*  Odnosi se na kupljeni cement i klinker


O Heidelberg Materialsu

Heidelberg Materials jedan je od najvećih svjetskih integriranih proizvođača građevinskih materijala i rješenja s vodećim tržišnim pozicijama u cementu, agregatima i gotovom betonu. Zastupljeni smo u više od 50 zemalja s više od 51.000 zaposlenika na gotovo 3.000 lokacija. U središtu našeg djelovanja leži odgovornost za okoliš. Kao predvodnik na putu ka ugljičnoj neutralnosti i kružnom gospodarstvu u industriji građevinskih materijala, radimo na održivim građevinskim materijalima i rješenjima za budućnost. Digitalizacijom pružamo nove mogućnosti našim korisnicima.
 

Emina Dedić

Stručnjak za komunikacije i CSR

Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina